We're sorry,
this Form is not active.

ClubCollect

Sportvisserij Limburg

If you have further questions please contact Sportvisserij Limburg.
ClubCollect
Sportvisserij Limburg
Youth Challenge Sportvisserij Limburg 2021 - Lage Vaart

Derde wedstrijd Youth Challenge 2021 - 14 augustus Lage Vaart. Er wordt gevist in twee leeftijdscategorieën:  
- U15: maximaal 13 op 31 december van het jaar voorafgaande aan de wedstrijd;
- U20: maximaal 18 op 31 december van het jaar voorafgaande aan de wedstrijd.  

10,00