ClubCollect
Kunstgroep Alkuone
Inschrijvingsformulier werkjaar 2023-2024

Door het invullen van dit inschrijvingsformulier beschikt Alkuone over de meest actuele gegevens van haar leden, actieve oud-leden, choreografen, bestuursleden, oud-leden en sympathisanten. 
Voor de leden zullen deze gegevens gebruikt worden om de factuur met het lidgeld op te maken. 
Info over het aanbod, repetitieschema's en het lidgeld vind je op onze website: https://www.alkuone.be/nl/aanbod