De pagina kan niet geopend worden, op dit moment is het Form niet actief.

ClubCollect

Stichting Avondvierdaagse Tilburg

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Stichting Avondvierdaagse Tilburg.
ClubCollect
Stichting Avondvierdaagse Tilburg
Inschrijven meedoeregeling /Quiet

HIer kunt u zich inschrijven als u mee wilt lopen via de meedoeregeling of via Quiet.

Wilt u als ouder, broertjes, zusjes ook meelopen en een medaille, dan dient u zich ook in te schijven via een nieuw formulier. Geef dan wel de school van uw kind aan, dan zorgen wij dat de medaille bij uw kinderen toegevoegd wordt