De pagina kan niet geopend worden, op dit moment is het Form niet actief.

ClubCollect

Be Quick 1887

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Be Quick 1887.
ClubCollect
Be Quick 1887
Vrijwillige bijdrage Jeugdfonds Be Quick 1887

Beste leden,

Onder onze leden zijn een flink aantal gezinnen die moeite hebben om de contributie te voldoen. Zelfs na gebruik van de gemeentelijke mogelijkheden via Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur, die een bijdrage tot maximaal EUR 225,- kan toekennen per kind, zien we dat er nog steeds gezinnen heel veel moeite hebben om het restant van de contributie te voldoen.

Om iedereen toch gelijke kansen te bieden om bij ons te kunnen voetballen, willen we als club met een bijdrage kunnen helpen in deze moeilijke situaties. Onder het mom van "de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten" heeft Be Quick 1887 een reservering in haar begroting opgenomen en een onafhankelijke commissie ingesteld. De commissie toetst en beoordeelt de restitutieverzoeken en geeft een advies aan de penningmeester om het restant contributie deels of geheel door te halen.

Dit fonds en het kunnen bieden van deze handreiking is bij de laatste contributiewijziging vaak als feedback door u aan ons teruggegeven. Maar daar is dus wel budget voor nodig. De club heeft hiervoor EUR 1.000,- in haar begroting gereserveerd. Maar we kunnen meer mensen helpen als we er meer budget voor vrij kunnen maken. Ons streven is een budget van EUR 2.500,-.

Bij dezen een heel warm en vriendelijk verzoek aan u. Kunt wat extra missen? Doneert u dan voor dit barmhartige doel. Dan kunnen we meer Be Quickers ondersteunen.

Dat kan via onderstaande betaallink. Het bedrag is op deze wijze specifiek voor dit doel geoormerkt.

Heel veel dank!
namens onze leden, uw bestuur.