De pagina kan niet geopend worden, op dit moment is het Form niet actief.

ClubCollect

Kankeronderzoekfonds Limburg

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Kankeronderzoekfonds Limburg.
ClubCollect
Kankeronderzoekfonds Limburg
Shine a Light, Join the Fight

On World Cancer Day, Saturday 4 February, we shine a light in honour of our loved ones touched by cancer. With this purchase, you contribute to the fight against cancer. The proceeds benefit cancer research at Maastricht UMC+. Curious about what else we do? Then visit our website.

An  initiative of Students Fight Cancer, part of Kankeronderzoekfonds Limburg

Op Wereldkankerdag, zaterdag 4 februari, branden we een lichtje ter ere van onze dierbaren die door kanker zijn geraakt. Met de aankoop van een kaarsje draag je bij aan de strijd tegen kanker. De opbrengst komt ten goede aan kankeronderzoek in het Maastricht UMC+.

Shine a Light, Join the Fight is een initiatief van Students Fight Cancer, onderdeel van Kankeronderzoekfonds Limburg