ClubCollect
Marine Watersport Vereniging
Aanvraagformulier ligplaats De Haukes

Om voor een ligplaats in de jachthaven De Haukes in aanmerking te komen is het (buitengewoon) lidmaatschap verplicht.

Om u aan te melden als (buitengewoon) lid kunt u gebruik maken van het online aanmeldformulier.

Het toewijzen van een ligplaats in de jachthaven Albatros aan een meerderjarig (buitengewoon) lid, alsmede het vervallen en ontnemen van het recht van een (buitengewoon) lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats, is geregeld in het Havenreglement Haukes.

Indien u nadere informatie wenst, bijvoorbeeld omtrent de beschikbaarheid van een ligplaats, kunt u contact opnemen met onze havenmeester jachthaven De Haukes.

De leden- en betaaladministratie wordt voor de Marine Watersport Vereniging uitgevoerd door ClubCollect. Naast de lidmaatschapsgelden worden ook de liggelden automatisch geïncasseerd. U machtigt de Marine Watersportvereniging daartoe door uw inschrijving. Vanzelfsprekend ontvangt u vooraf, door tussenkomst van ClubCollect, een betaalverzoek.