ClubCollect
Marine Watersport Vereniging
Inschrijfformulier K- & M-cursus

Het inschrijven voor de K- en/of M-cursus is alleen mogelijk indien u staat geregistreerd als lid of donateur van de Marine Watersportvereniging. Wilt u LID of DONATEUR worden, dan kunt u zich opgeven via dit online aanmeldformulier

De leden- en betaaladministratie wordt voor de Marine Watersportvereniging uitgevoerd door ClubCollect. Naast de lidmaatschapsgelden worden ook de cursuskosten automatisch geïncasseerd. U machtigt de Marine Watersportvereniging daartoe door uw inschrijving. Vanzelfsprekend ontvangt u vooraf, door tussenkomst van ClubCollect, een betaalverzoek.