ClubCollect
Marine Watersport Vereniging
Ligplaatsovereenkomst

Het aangaan van een ligplaatsovereenkomst met de Marine Watersportvereniging is alleen mogelijk indien u staat geregistreerd als (buitengewoon) lid of bijzonder lid Haukes van de Marine Watersportvereniging.

Onder bijzonder lid Haukes wordt verstaan: houders van een ligplaats bij de Marine Watersportvereniging in de Haukes haven, die niet op een andere wijze  buitengewoon) lid kunnen zijn van de vereniging vanwege het ontbreken van een (voormalige)
arbeidsrelatie met defensie.

Voor het aanmelden als lid of bijzonder lid Haukes kunt u gebruik maken van het online aanmeldformulier.

De leden- en betaaladministratie wordt voor de Marine Watersportvereniging uitgevoerd door ClubCollect. Naast de lidmaatschapsgelden worden ook de liggelden automatisch geïncasseerd. U machtigt de Marine Watersportvereniging daartoe door uw inschrijving. Vanzelfsprekend ontvangt u vooraf, door tussenkomst van ClubCollect, een betaalverzoek.