ClubCollect
Marine Watersport Vereniging
Opzegformulier lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt, overeenkomstig het gestelde in artikel 8 lid 1 onder b van de statuten, met de schriftelijke opzegging door een (buitengewoon) lid tegen het einde van een verenigingsjaar, indien deze vóór 1 december van dat jaar door het bestuur is ontvangen.

Ingeval de opzegging van het lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het daaropvolgende verenigingsjaar.

De contributie bij de Marine Watersport Vereniging is standaard een jaarverplichting, indien u het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar opzegt vindt er geen restitutie van de reeds betaalde contributie plaats.

De Wet Van Dam is niet van toepassing op het lidmaatschap van verenigingen, bij een vereniging ga je als (buitengewoon) lid (financiële) verplichtingen aan. Een vereniging mag dus in de statuten of in een huishoudelijk reglement zelf bepalen wanneer en hoe een (buitengewoon) lid zijn lidmaatschap mag opzeggen. Verenigingen mogen daarom ook het lidmaatschap stilzwijgend verlengen als het (buitengewoon) lid niet (tijdig) het lidmaatschap opzegt.