ClubCollect
Marine Watersport Vereniging
Opzegformulier ligplaatsovereenkomst De Haukes

De ligplaatsovereenkomst eindigt met de schriftelijke opzegging door een (buitengewoon) lid tegen het einde van een verenigingsjaar, indien deze vóór 1 december van dat jaar door het bestuur is ontvangen.

Ingeval de opzegging van de ligplaats niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt de ligplaatsovereenkomst door tot het einde van het daaropvolgende verenigingsjaar.

De ligplaatsovereenkomst bij de Marine Watersport Vereniging is standaard een jaarverplichting, indien u de ligplaatsovereenkomst gedurende het verenigingsjaar opzegt vindt er geen restitutie van het reeds betaalde liggeld plaats.

De Wet Van Dam is niet van toepassing op een ligplaatsovereenkomst van verenigingen, bij een vereniging ga je als ligplaatshouder (financiële) verplichtingen aan. Een vereniging mag dus in de statuten of in een huishoudelijk reglement zelf bepalen wanneer en hoe een (buitengewoon) lid zijn ligplaatsovereenkomst mag opzeggen. Verenigingen mogen daarom ook de ligplaatsovereenkomst stilzwijgend verlengen als de ligplaatshouder niet of niet op tijd de ligplaatsovereenkomst opzegt.