ClubCollect
Moeder Godskerk
Gift aan de Moeder Gods Kerk

Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk leden te betrekken bij het plaatselijk werk en het organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud.

Voor deze activiteiten hebben wij uw steun nodig:
- Madrashto (doordeweeks- en zaterdagmiddag) les in kerkelijke liturgie
- Overige activiteiten voor kinderen, jongeren, ouderen, vaders en moeders;
- Heiligen viering van de kerk (shahro);