ClubCollect
Moeder Godskerk
Steun voor het Monumentale kerkgebouw

Ons kerkgebouw is een Monumenten en heeft bescherming en instandhouding nodig. Het onderhoud en het herstel van ons kerkgebouw die van algemeen belang is door haar historische, volkskundige en artistieke waarde (monument) heeft uw steun nodig. De Moeder Godskerk (gesticht onder de naam “de Onze Lieve Vrouwekerk”) is gesticht als kapel bij het klooster van de paters Redemptoristen aan de Keizersgracht 218 te Amsterdam. Dit klooster was een van de eerste die sinds de reformatie in Holland werden opgericht en werd op 5 november 1850 ingewijd. De eerste steen van de kerk, gebouwd naast het klooster, werd gelegd op 18 april 1853. De kerk werd op 21 november 1854 in gebruik genomen. http://moedergodskerk.nl/de-kerk/geschiedenis/