ClubCollect
Nieuwe Netwerk
2022 / Conferentie - deelnemer

Ik meld me aan voor de conferentie op 9 september "De nieuwe boer is.... ?"

Het is urgent, voor boeren en beleidsmakers en voor ons als samenleving, om zicht te krijgen op de prachtige initiatieven voor duurzame landbouw en voedselproductie die al in gang gezet zijn! We bespreken met elkaar hoe we die ‘nieuwe boeren’ met nieuwe regelgeving ruimte kunnen bieden, kunnen opschalen, de principes toepassen.

De nieuwe boer is ….

In de conferentie bouwen we voort op de uitkomsten van eerdere conferenties m.b.t. toekomstige voedselsystemen en landbouw in NL (NWA 23 mei, VoedselAnders 10-11 juni, Platform Natuurlijke Veehouderij 21/6). Na de conferentie bouwen we maandelijks verder aan handelingsperspectief.

De conferentie wordt georganiseerd door het Nieuwe Netwerk (NN). 
Een ticket kost jou als deelnemer van het NN € 50 (incl. BTW).  

50,00