De pagina kan niet geopend worden, op dit moment is het Form niet actief.

ClubCollect

Sportvisserij MidWest Nederland

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Sportvisserij MidWest Nederland.
ClubCollect
Sportvisserij MidWest Nederland
Dit Form heeft een maximaal aantal reacties dat ingesteld is door de organisatie. Er kunnen nog 7 reacties worden verstuurd.
Selectiewedstrijd Vijvervissen 2022

Dit betreft de inschrijving voor het federatief kampioenschap vijvervissen. Iedereen met een VISpas kan mee doen. Tevens is dit de selectie wedstrijd voor het NK vijvervissen dat plaats vindt op 8 oktober

15,00