Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
Hilly de Roever-Bonnetfonds

Het VNVA Hilly de Roever-Bonnet Fonds heeft als doelstelling het subsidiëren van onderzoeksprojecten gericht op de positie van vrouwelijke (toekomstige) artsen en patiënten in de gezondheidszorg. Dit kleine fonds is bestemd om wetenschappelijke projecten op het gebied van vrouwen en gezondheid-(szorg) financieel te ondersteunen. Het inmiddels ruim 10 jaar bestaande fonds heeft een grote variëteit van projecten kunnen subsidiëren. Hilly de Roever-Bonnet heeft veel betekend voor de VNVA. Zij was o.a. tweemaal voorzitter van de VNVA en speelde een belangrijke rol in de begeleidingscommissie van het VNVA jubileumboek.

Het fonds wordt gevuld door bijdragen van VNVA-leden en een jaarlijkse reservering vanuit de VNVA begroting.